Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Contactformulier

De gegevens van het contactformulier worden niet bij gehouden. Het ingestuurde formulier word alleen doorgestuurd naar mail@mailadres.be om u te dienen. Het ingevulde mailadres en naam, zijn alleen nodig om u te kunnen antwoorden op uw vraag of opmerking.

AKB DoucheComfort verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan AKB DoucheComfort uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het zenden van betaalde goederen of andere dienstverlening.

Hoe AKB DoucheComfort gegevens bewaart

AKB DoucheComfort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet  bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

AKB DoucheComfort verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden!

 

Privacyverklaring

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van AKB DoucheComfort worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar akbinterieurbouw@gmail.com. AKB DoucheComfort zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

AKB DoucheComfort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AKB DoucheComfort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AKB DoucheComfort op via akbinterieurbouw@gmail.com.

https://akb-douchecomfort.be is een website van AKB DoucheComfort.

AKB DoucheComfort is als volgt te bereiken:

Antwerpsesteenweg 177 Bus 4
3970 Leopoldsburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
BE0869.758.715
Telefoon: +32(0)474/54 01 81
E-mailadres: akbinterieurbouw@gmail.com