Ontdek hier of je recht hebt op een premie of uitkering voor de installatie van je inloopdouche.
Verbeterings- & aanpassingspremie Wonen-Vlaanderen

Je aanvraagformulier vind je op de website www.wonenvlaanderen.be en www.premiezoeker.be of bij het agentschap Wonen-Vlaanderen in je provincie. Voor meer informatie, bel het gratis nummer 1700.

Aanpassingspremies voor woningen Vlaanderen

Voor ouderen (+65) of personen met een handicap. Meer info via de Dienst Wonen: De Vlaamse aanpassingspremie. Vraag gerust inlichtingen bij je gemeente.

Verlaagd btw-tarief

Voor privéwoningen die minstens 10 jaar bewoond zijn, kan je bij een plaatsing door AKB DoucheComfort genieten van een verlaagd tarief van 6 % btw.

Uitkeringen voor senioren

Wanneer een senior thuis wil blijven wonen en zijn zelfstandigheid wil behouden, wordt hij dagelijks geconfronteerd met de onvermijdelijke behoefte aan ondersteuning. Die hulp (dienstverlening, installaties of andere) kan echter een hoog prijskaartje hebben. Daarom heeft de overheid (FOD Sociale Zekerheid) een uitkering voorzien: de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Wat is THAB?

Door de vergrijzing van de bevolking wordt het aantal beschikbare plaatsen in rusthuizen steeds kleiner. In 2030 zal naar schatting bijna 1 persoon op 3 ouder zijn dan 60 jaar. Er moeten dus andere alternatieven gezocht worden. Met dit in gedachten werd de THAB in het leven geroepen. Deze tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan senioren van 65 jaar en ouder met een beperkte zelfredzaamheid.

De senioren moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze uitkering:

  • 65 jaar of ouder zijn
  • De Belgische nationaliteit hebben
  • In België gedomicilieerd zijn

Ze dienen eveneens hun recht op een rustpensioen en/of inkomensgarantie voor ouderen (IGO) te doen gelden.

Hoe kunnen we helpen?